Dagprogramma 'De Nieuwe Macht'

9u30: Onthaal

10u00: Plenum

Tine Hens schetst het opzet van de ‘De nieuwe macht' en geeft haar eigen kijk op de materie.

 • TINE HENS - is freelancejournaliste. Ze werkte onder andere voor De Standaard, Humo en Knack. Ze trok in 2014 door Europa op zoek naar vergeten utopieën, langs mensen die het anders willen doen. De verhalen van deze mensen schreef ze neer in haar boek 'Het klein verzet'.

10u30: Dubbelgesprek Filip De Rynck en Marcel Ham 

Hoe ontwikkelen burgerinitiatieven zich in Vlaanderen en Nederland? Wat zijn burgerinitiatieven? Hoe sociaal-inclusief zijn ze en kunnen ze de democratie vernieuwen?

 • FILIP DE RYNCK - is Doctor Sociale wetenschappen en hoogleraar bestuurskunde UGENT. De Rynck pleit voor brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
 • MARCEL HAM - is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, en vanwww.socialevraagstukken.nl. Samen met Jelle Van Der meer schreef hij het boek De ondernemende burger, de woelige wereld van lokale initiatieven.

11u20: Speakers Corner met Ismaïl Canturk, Gert Philippeth, Rein Haudenhuyse en Inge Loodsteen

De sprekers brengen een statement van 10 minuten vanuit hun eigen expertise, als reactie op een opiniestuk van Demos. Daarna gaan we in gesprek met de zaal. ‘Burgerinitiatieven in de vrije tijd. Meer van hetzelfde of hefboom voor meer vrijetijdsparticipatie?’

 • ISMAIL CANTURK - is actief bij Moslim Advies Punt, een organisatie waar je terecht kan met allerlei maatschappelijke vragen en een brugfunctie naar de reguliere hulpverlening opneemt.
 • GERT PHILIPPETH - werkt als netwerkmakelaar op de Dienst Cultuur van de stad Genk en houdt de vinger aan de pols van burgerinitiatieven en socio-culturele verenigingen.
 • REIN HAUDENHUYSE - doctoreerde in 2012 met “Het potentieel van sport voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties” aan de VUB. Hij werkte recent mee aan de publicatie en gelijknamige vorming “Sport en sociale innovatie” vanuit de vakgroep onderzoeksgroep Sport & Society, VUB.
 • INGE LOODSTEEN - is coördinator van D’Broej. Vzw D’BROEJ (Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) is een jeugdwerkorganisatie met 7 wijkgebonden werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (wmkj's) en een centraal team.

12u30: Lunch

13u30: Presentatie onderzoek Civitaz UC Leuven-Limburg

Civitaz - Centrum voor Burgerschap en Participatie focust zich op de rol en de bijdrage die professionals en vrijwilligers vervullen bij het ondersteunen en versterken van burgerschapspraktijken.

 • ELKE PLOVIE - werkt voor UC Leuven-Limburg op het departement Sociaal Werk. Ze is ook coördinator van Civitaz, het centrum voor burgerschap en participatie dat focust op de rol en de bijdrage die professionals en vrijwilligers vervullen bij het ondersteunen en versterken van burgerschapspraktijken.

14u00: Op de bank met Jef Van Eyck, Ghizlane Mekran en  Evelyne Willems, Pepijn Kennis, Ramzi Bouhlel en Pieter Smets

In de gesprek gaan we op zoek naar allianties tussen middenveld, organisaties in cultuur, jeugdwerk en sport en burgerinitiatieven. 

 • JEF VAN EYCK - is sociaal-cultureel werker bij VormingPlus Kempen en trekt er ondermeer Translab K, een ondersteunend netwerk van burgerinitiatieven. Hij is zelf actief in burgerbeweging De Koep en de coöperatie Campina Energie rond hernieuwbare energie. 
 • GHIZLANE MEKRAN en EVELYNE WILLEMS - zijn de mede-oprichters van Fris Gemixt. Dit is een diverse groep geëngageerde jongeren in Turnhout die willen bijdragen aan gemeenschapsvorming door de organisatie van interculturele evenementen.  
 • PEPIJN KENNIS - is coördinator van Vzw Toestand. Alleedukaai is een spontane actie zone aan het kanaal voor de mens en zijn vriend uit de buurt en de stad. Alleedukaai wordt gecoördineerd door Toestand. Toestand brengt gebrek aan vrije ruimte en leegstand bijeen, door in leegstaande of vergeten gebouwen tijdelijke autonome socio-culturele centra te organiseren. 
 • RAMZI BOUHLEL - is de begeesterende kracht achter FC Molenbeek Girls. FC Molenbeek Girls is voetbalploeg voor vrouwen van 6 tot 35 jaar uit Molenbeek en omgeving. De club is in samenwerking met Buurtsport Brussel uitgebouwd tot een club waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. 
 • PIETER SMETS - is stafmedewerker beleid en doelgroepen bij Buurtsport Brussel. De laatste jaren ontstaan er in de schoot van Buurtsport Brussel innovatieve sportclubs die focussen op duurzaamheid en zo slagen in iets waar sommige – traditionele – clubs het nog steeds moeilijk mee hebben: een kansarm of moeilijk doelpubliek bereiken. 

Reflector van de dag: Pascal Debruyne (Postdoctoraal onderzoeker Ugent, vakgroep conflict & development studies) 

16u00: Afsluiter en receptie

 

> terug naar de hoofdpagina van L!NT 2015