Allochtone artiesten diversifiëren om te overleven – Etnisch-culturele herkomst in een hokje blijven steken?

item_right

Allochtone artiesten diversifiëren om te overleven – Etnisch-culturele herkomst in een hokje blijven steken?

Artikel

Allochtone kunstenaars bewegen zich nog steeds in de marge van het kunstenaarscircuit. Antwerps minderhedencentrum de8 en Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad werkten jarenlang met allochtone verenigingen en artiesten. Allochtone artiesten zijn actief in het sociaal-culturele veld of binnen de eigen gemeenschap, maar weinigen maken de overstap naar de professionele sector. Erkenning voor hun werk krijgen ze op vele manieren, maar zelden vanuit de culturele sector. Ondanks hun grote inzet en de passie voor hun vak weten ze geen volwaardige plek in het Vlaamse culturele veld te veroveren.

De8 en Samenlevingsopbouw Antwerpen-stad organiseerden een behoefte-analyse van artiesten van andere etnisch-culturele herkomst. In hoeverre hebben deze artiesten een plaats verworven binnen het culturele veld? De bevindingen zijn bedroevend: de artiest wordt vooral gevraagd als drager van een cultuur; zijn etnische herkomst geldt als een visitekaartje. Waar cultuur geen maatschappelijk doel heiligt, speelt dat visitekaartje in zijn nadeel. Het culturele veld hanteert dan kwaliteitsargumenten die vooralsnog het autonoom
westerse kunstbegrip niet in vraag stellen. Tot zover de vernieuwing.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.