Als Janus tussen armoede en cultuur

item_right

Als Janus tussen armoede en cultuur

Artikel

Armoede wordt vaak enkel gezien als een gebrek aan middelen, maar meer dan dat is het ook netwerk van uitsluitingen. De armen worden op verschillende gebieden in de samenleving uitgesloten en dat verandert dan weer de manier waarop de samenleving wordt ervaren. Wie armoede wil bestrijden, begint dus best in deze gebieden. Sociaal-artistieke projecten zijn daarbij van groot belang, vooral de projecten die een alternatief bieden voor de klassieke methoden om mensen in armoede naar het bestaande culturele aanbod te leiden.

In dit artikel overloopt Dr. Marie Van Looveren waaruit die sociaal-artistieke projecten zouden moeten bestaan en hoe ze op een structurele manier kunnen bijdragen tot de bestrijding van armoede. De uitdaging om sociale uitsluiting op het culturele domein aan te pakken, begint bij het afstappen van het idee dat het culturele veld enkel voor de culturele elite is. Dit artikel schetst kort de lange weg die sociaal-artistieke projecten hebben afgelegd en welke verdere stappen we nog kunnen nemen. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.