Anderlecht is beestig bezig!

item_right

Anderlecht is beestig bezig!

Artikel

“Anderlecht is rijk,” zo stelt Frederika Van Wing, “rijk aan culturen en creativiteit.” Hoe kinderen uit alle lagen van de bevolking aangesproken kunnen worden door het muziek,
drama-, dans- of beeldende kunstonderwijs van het DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs) van Anderlecht, dat was de grote uitdaging die voorlag in haar gesprek met Ivo Bryon (Academie Beeldende Kunst) en Dominique Mys en Mars Moriau (Zinnema). Uiteindelijk namen 475 leerlingen uit 15 basisscholen deel aan het project ‘Beestig Bezig’. “Iedere partner heeft zijn plaats moeten vinden in het project: een beetje loskomen van de eigen instelling en elkaar durven vertrouwen. Dat is een proces van lange adem, maar op termijn kunnen we zo versnippering tegengaan en gemeenschappelijke doelstellingen realiseren.”

Frederika Van Wing sprak met Ivo Bryon, Dominique Mys en Mars Moriau over hoe lokale cultuurpartners de handen in elkaar kunnen slaan om meer kinderen en jongeren de weg naar kunst en cultuur te laten vinden. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.