Arts Based Research: een meer dan noodzakelijke aanvulling voor de sociale wetenschappen

item_right

Arts Based Research: een meer dan noodzakelijke aanvulling voor de sociale wetenschappen

Artikel

Spreken ‘over’ personen met een beperking neemt al te gauw de plaats in van spreken ‘met’ hen, laat staan van ‘luisteren naar’ hen. Het is niet eenvoudig uit te maken hoe we het perspectief van mensen die het label ‘verstandelijke beperking’ kregen, op de beste manier kunnen meenemen. Geert Van Hove ziet creativiteit en kunst als een belangrijk instrument om onderzoek te doen mét de betrokken mensen, en komt uit bij methodieken van ‘art based research’ via narratief onderzoek, drama, dans, poëzie, collages, portretten, reminiscentie, ...

Met het gebruik van deze middelen en methodes gaan onderzoekers de grenzen van sociaal onderzoek bespelen en overschrijden. Ondanks het feit dat er op verschillende plaatsen in de wereld met deze onderzoeks-/kunstvorm wordt gewerkt en geëxperimenteerd blijven een aantal kritieken opduiken. Van Hove situeert in dit artikel een aantal van deze kritieken, maar  brengt ook voorbeelden van ‘goede praktijk’ aan.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.