Brede School: een sterk merk voor de toekomst?

item_right

Brede School: een sterk merk voor de toekomst?

Artikel

Je kan het niet over kunst en cultuur met en voor jongeren hebben zonder het thema Brede Scholen aan te halen. En terecht, want “het begrip Brede School dreigt al eens het lot te on dergaan van veel andere containerbegrippen.” Inge Van de Walle trok naar Gent en sprak met Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren. “Het kader voor Brede Scholen is er, maar het is de lokale realiteit die het hele proces bottom-up stuurt”, stelt Van Avermaet. 

Van Avermaet geeft op het einde van het gesprek aan dat een aantal projecten zich nogal snel het trendy label Brede School aanmeten, zonder er daadwerkelijk veel mee te doen. Terwijl andere scholen of actoren er niet mee uitpakken en er toch al jaren werk van maken. Toch gelooft hij sterk in het potentieel van de Brede School om samen met verschillende actoren een brede en sterke leeromgeving voor kinderen en jongeren te creëren. De Brede School kan perfect cultuur als aandachtspunt naar voren schuiven, maar het zou jammer zijn om de Brede School bij voorbaat te versmallen tot de culturele Brede School. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.