BX Brussels als sociaal-sportief utopia

item_left

item_right

BX Brussels als sociaal-sportief utopia

Artikel

BX Brussel is de sociaal-sportieve voetbalclub waarvan rode duivel Vincent Kompany de bezieler is. Enkele onderzoekers peilden naar de redenen waarom ouders kiezen voor het lidmaatschap bij deze voetbalclub. Ze schreven hun bevindingen neer in een artikel en stelden de vraag in hoeverre deze voetbalclub een sociaal-sportief utopia is, met een knipoog naar het boek dat 500 jaar geleden in Leuven door Thomas More werd gepubliceerd. 

Binnen BX Brussels zijn er meerdere beroepskrachten actief. Zij zorgen ervoor dat er in deze club meer gebeurt dan louter voetbal. Ook taalcoaching, ouderbezoeken, groepsuitstappen,... staan op het programma. Diversiteit en laagdrempeligheid staan centraal in het clubconcept. Pascal Delheye, Filip Boen en Perrine Bernard gingen in de voetbalclub op onderzoek. Ze bevroegen de ouders van verschillende jeugdspelers en peilden naar hun beweegredenen om voor BX Brussels te kiezen. 

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er meer onderzoek nodig om de kernvraag te beantwoorden. Toch stelden ze wel al vast dat het sociaal sportieve karakter zeer sterk aanspreekt bij de bevraagde ouders. De sociaal-sportieve aanpak blijkt een belangrijke succesfactor te zijn om etnisch-culturele minderheden te betrekken.  De club wordt gewaardeerd omdat ze als speels, ambitieus, sfeervol, divers en innoverend wordt gezien. De onderzoekers besluiten met de conclusie dat BX Brussels uniek is in haar aanpak omdat ze de jeugd een veel prominentere rol geeft dan in sommige andere clubs. In die zin is BX sociaal innoverend en zelfs avant-gardistisch, wat dan in sommige gevallen ook weer tot kritiek kan leiden. Het artikel wordt afgesloten met een pleidooi voor meer wetenschappelijk onderzoek dat verder op zoek gaat naar de kern en identiteit van sociaal-sportieve praktijken zoals BX Brussels. De maatschappelijke relevantie is immers bijzonder groot. 

Referentie: Delheye, P., Bernard, P., Boen, F. (2016). BX Brussels als sociaal-sportief utopia? Een studie naar redenen voor lidmaatschap bij ouders van jeugdspelers. In: Scheerder J., Borgers J. (Eds.), Sportutopia: sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad. Gent: Academia Press, 157-168.

 

Bijlage(n):