Creëer je Wijk in Gent. – Duurzame projectsubsidiëring: een paradox?

item_right

Creëer je Wijk in Gent. – Duurzame projectsubsidiëring: een paradox?

Artikel

Het stadsbestuur van Gent maakt al enkele jaren middelen vrij om initiatieven van haar burgers te valoriseren. ‘Creeer je Wijk’ is de nieuwste projectsubsidiëring van de dienst Kunsten en loopt parallel met de stadsvernieuwing in Gent. Tegelijk is het een instrument om de binding tussen organisaties en de wijk waarin ze actief zijn te verstevigen.

Het voordeel van projectsubsidiëring is dat je flexibel kan inspelen op maatschappelijke tendensen, dat je nieuwe accenten kan leggen in het beleid. Het nadeel is navenant: vaak
zijn (culturele) projecten eendagsvliegen die plotsklaps ophouden te bestaan, eens de middelen opgesoupeerd en het toonmoment achter de rug. Bij de dienst Kunsten van de stad Gent polsten we bij Kathleen Bautmans hoe zij deze heikele klip weten te omzeilen. De dienst kwam recent op de proppen met een reglement voor de projectsubsidiëring van een duurzaam artistiek initiatief. Valt een projectwerking wel te rijmen met duurzaamheid?

Lees het artikel in de bijlage hieronder.