Cultuur in laagjes. Waarom we de échte participatiedrempels onvoldoende kennen. (2009)

item_left

item_right

Cultuur in laagjes. Waarom we de échte participatiedrempels onvoldoende kennen. (2009)

Artikel

Ook al zouden we het graag anders willen en ondanks een Participatiedecreet, participeren vele mensen minder of bijna niet aan cultuur. Een van de groepen van wie we dat het beste weten, zijn mensen in armoede. De onderzoeken naar cultuurparticipatie tonen het telkens weer aan: je vindt weinig mensen in armoede in de opera’s, theaters of balletten. Je vindt ze weinig in de musea, galerijen of bibliotheken. Je vindt ze zelden in de historische kerken en tempels, in culinaire tempels of op architectuurtentoonstellingen. En je vindt ze evenmin op klassieke concerten. 

Deze tekst verscheen van Dirk Geldof en Kristel Driessens verscheen in 360°Participatie - Een uitgave van Dēmos vzw (2009)

Bijlage(n):