De elite van de massa, het volk. Op zoek naar cultuur.

item_right

De elite van de massa, het volk. Op zoek naar cultuur.

Artikel

Ivo Janssens stelt de maatschappij een spiegel voor in vragen, maar vooral in de antwoorden op die vragen, rond de elitaire status van onze kunst en cultuur. Maar wat betekent dat precies? Kunnen we echt spreken van ‘de’ cultuur, laat staan ‘onze’ cultuur? Zo ja, wat houdt die in? En voor wie is die weggelegd? Maken we niet allemaal deel uit van de cultuur? Of bestaat er in de kunst zoiets als de culturele dominantie van een bepaalde groep van mensen? Het pad bewandelend van het essay ‘Op zoek naar cultuur’ door Jan Kassis, houdt Janssens halt bij enkele vernieuwende perspectieven rond kunst en cultuur in het licht van economische ontwikkelingen. De rol van de burgerij in de geschiedenis staat vast, maar ook in de evoluties die de kunst heeft doorgemaakt, spelen ze een niet te onderschatten rol. Dit artikel gaat op zoek naar de invloed van de elite van de massa op kunst en cultuur.