De geest van Elinor (2014)

item_left

item_right

De geest van Elinor (2014)

Artikel

Op stedelijk niveau groeit het besef dat de transitie naar een duurzame samenleving een structurele omslag vergt en moet steunen op brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
Filip De Rynck bouwt in het essay ‘De geest van Elinor’ verschenen in Lokaal hierop verder.