De groeimarge in het armoedebeleid: gekleurde armoede

item_right

De groeimarge in het armoedebeleid: gekleurde armoede

Artikel

Onderzoekers stellen vast dat er een nieuwe groep generatiearmen is. Het predicaat ‘nieuwe’ koppelen aan een ‘generatie’ klinkt dubieus, maar het helpt wel om de hoogdringendheid van deze problematiek aan te kaarten. De cijfers liegen er niet om. De werkloosheid bij mensen die in het buitenland zijn geboren, ligt 2,5 keer hoger dan bij geboren Belgen. 

De oorzaken voor armoede bij allochtonen zijn gelijklopend aan die van autochtonen, maar waarom zijn allochtonen vatbaarder voor de verklarende factoren. Daarmee bedoelen we socio-economische factoren zoals een lagere opleidingsgraad en een lager tewerkstellingscijfer. Bart Rogé vertelt in dit artikel waar we de volgende jaren belang aan moeten hechten om ook via cultuur, jeugdwerk en sport in te zetten op een genuanceerde beeldvorming van kansengroepen en de wederzijdse percepties die we hebben van bevolkingsgroepen. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.