De harmonie van een samenspel - Tweerichtingsverkeer tussen aanbieders en cultuurgenieters

item_right

De harmonie van een samenspel - Tweerichtingsverkeer tussen aanbieders en cultuurgenieters

Artikel

De eerste impuls voor het project ‘cultuurparticipatie’ te Brugge werd gegeven door het stadsbestuur, het OCMW sprong mee op de trein als facilitator en werkte de impuls uit tot concrete projecten. De aanpak was eenvoudig, maar met een duidelijke visie: het bestaande aanbod laagdrempelig maken, waarbij mensen niet geïdentificeerd worden als mensen die in armoede leven of een apart aanbod moeten genieten. West-Vlaamse centrumstad heeft ondertussen een rijk aanbod aan cultuur voor iedereen, dat wordt bewezen door de duurzame cultuurparticipatieve initiatieven vanuit het lokaal bestuur. 
 
Momenten sprak met Bart Hollevoet, stuurman van het cultuurparticipatieproject voor mensen in armoede en medecoördinator van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Hij neemt ons mee in het traject dat zowel het lokaal bestuur, de welzijnsorganisaties als de cultuuraanbieders hebben doorlopen. Een geschiedenis en een toekomst van samenwerking, delen, afstemmen en aanpassen. Met één doel voor ogen: de kans tot participatie bieden aan mensen in armoede. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.