De kunstenaar als etnograaf - Demos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited)

item_left

De kunstenaar als etnograaf. Dēmos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited) - Een ander perspectief - Momenten#13

item_right

De kunstenaar als etnograaf - Demos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited)

Artikel

We moeten ons denken over culturele verschillen dekoloniseren. Het is een credo dat we met Demos vaak aanhalen. Voorlopers par excellence daarin zijn antropologen. In de aanloop naar en zeker na de dekolonisatie gingen ze op zoek naar alternatieve manieren om ‘vreemde’ volkeren te benaderen. Centraal daarin stond het in vraag stellen van de eigen culturele vooringenomenheid waarmee we ‘de andere’ bekijken, interpreteren en beschrijven.

Ook in de kunsten zien we zo’n verschuiving. Kunstenaars verlaten de louter beschouwende houding voor een meer actieve, participatieve. Of op zijn minst voor een groeiend kritisch bewustzijn rond hun eigen positie. Hoe etnische diversiteit vandaag speelt in antropologie en hedendaagse kunst, is het voorwerp van een uitgebreide lezingenreeks die kunstenwerkplaats SoundImageCulture (SIC) organiseert samen met deBuren, Argos, KASK/School of Arts Gent en Beursschouwburg. Momenten sprak met Kris Rutten (UGent), die samen met Ronald Soetaert (UGent) en An van Dienderen (KASK/School of Arts) rond dit thema publiceerde. Hun werk vuurde de lezingenreeks aan.

Lees het artikel in bijlage hieronder.

Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in Momenten#13  - Een ander perspectief.