De sociale waarde
 van sport - Alternatieven voor kansengroepen op lokaal vlak

item_right

De sociale waarde
 van sport - Alternatieven voor kansengroepen op lokaal vlak

Artikel

Het geloof in een bredere sociale rol van sport heeft ervoor gezorgd dat lokale beleidsmakers sport meer gaan beschouwen vanuit een algemeen welzijnsperspectief. Alternatieve organisatievormen in de sport, zoals buurtsportprogramma’s, kunnen veel meer dan de traditionele georganiseerde sportsector nieuwe mogelijkheden bieden om kansengroepen in de samenleving te bereiken. Vooral sportbeoefening in georganiseerd verband speelt hierin een belangrijke rol. Zo zou het lidmaatschap van een sportvereniging de groepscohesie bevorderen en kunnen sportclubs zelfs bijdragen tot de (re)constructie van gemeenschapsvorming in de huidige, fel geïndividualiseerde maatschappij. 

Marc Theebom vat voor ons in dit artikel samen hoe het gesteld is met buurtsport in Vlaanderen. Hij benoemt daarbij de vele voordelen, maar laat ook ruimte voor een aantal werkpunten.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.