De stad als bron van sociale innovatie

item_left

item_right

De stad als bron van sociale innovatie

Artikel

Er broeit wat in de stad. In de marges van het sociaal beleid ontstaan sinds de late jaren 1970 kleine, lokale projecten in steden. Organisaties uit het middenveld, sociale ondernemers en lokale overheden experimenteren met nieuwe manieren om armoede en ongelijkheid te bestrijden.
Het kan gaan om vormen van sociale economie, die de langdurige uitsluiting van een steeds meer veeleisende arbeidsmarkt bestrijden. Soms zijn die gekoppeld aan ecologische uitdagingen, zoals bij de kringloopwinkels. Andere voorbeelden: sociaal-artistieke organisaties die producties opzetten met OCMW-cliënten, bredeschoolwerkingen die de drempel van de school voor gezinnen in armoede verlagen of buurtsportinitiatieven voor kansarme jongeren.