De stad als emanciperende biotoop – Citymine(d) over paradox, opties, structuur en toekomst van de stad.

item_right

De stad als emanciperende biotoop – Citymine(d) over paradox, opties, structuur en toekomst van de stad.

Artikel

Als het gaat over vrij (burger)initiatief en stadscontexten, dan spant City Mine(d) de kroon.
Opgericht als ‘een vereniging voor het organiseren van stedelijke projecten’ groeide ze uit tot
een network facilitator van officiële, maar ook - en vooral - van kleine, tijdelijke en informele
initiatieven. In een poging om beter met de spanning lokaal-internationaal om te gaan, en om de vernieuwende organisatievormen die op lokaal niveau ontstaan binnen de informele creatieve sector op internationale schaal in de praktijk te zetten, ondergaat City Mine(d) momenteel een grondige transformatie. Haar rol verschuift in toenemende mate van productiehuis voor stedelijke interventies naar middel voor uitwisseling van contacten, kennis en ervaringen.

In de overtuiging dat stedelijke en economische ontwikkeling niet enkel wordt gerealiseerd door officiële instanties, maar ook door kleine, tijdelijke en informele initiatieven van u en mij, nodigt City Mine(d) iedereen uit om mee vorm te geven aan een stedelijke beweging die streeft naar positieve vrijheid en een duurzame stad. Demos voelde zich onmiddellijk geroepen en vroeg om tekst en uitleg. Wat volgt is een uiteenzetting over het concept van de duurzame stad en over een organisatievorm die daar het best bij past.