Deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: hand in hand voor verbreding? - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

rocketartists_brighton

item_right

Deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: hand in hand voor verbreding? - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Sinds de overheveling van het kunstonderwijs van het federale naar het Vlaamse niveau in 1988 (decreet op het kunstonderwijs 1990 ) heeft het deeltijds kunstonderwijs (DKO) een democratiseringsgolf doorstaan.  Maar heeft deze democratisering er ook voor gezorgd dat onze leerlingen met ‘specifieke onderwijsbehoeften ’ meer kansen kregen in het deeltijds kunstonderwijs?

Anne Bamford gaf in haar onderzoek naar kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen in ieder geval aan dat het DKO-publiek wel groot is (171.663 leerlingen), maar weinig divers.  In dit artikel probeer ik een duidelijk beeld te geven van de initiatieven die in het deeltijds kunstonderwijs worden genomen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kansen te geven om een degelijke kunstopleiding te volgen. Daarbij wijs ik vooral op het werk dat de sector heeft verricht in het kader van een hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (voorlopige ingangsdatum 1 september 2014).