Doorwaadbare zones - Demos sprak met Filip De Rynck

item_left

Doorwaadbare zones. Dēmos sprak met Filip De Rynck - Een ander perspectief - Momenten#13

item_right

Doorwaadbare zones - Demos sprak met Filip De Rynck

Artikel

Een vluchtige blik op onze representatieve democratie maakt ons somber. Politieke partijen lijken vooral vehikels voor verkiezingen, burgers vooral een target group voor welgemikte campagneretoriek. Maar democratie is dynamischer dan we doorgaans durven denken, stelt Filip De Rynck.

De context maakt de burger, en die context verandert. Vooral waar matters of fact ook matters of concern worden, vinden burgers elkaar en weten ze te wegen op de overheid. De manier waarop ze dat vandaag doen heeft implicaties voor politici en overheden, maar ook voor middenveldorganisaties. Ook los van besparingen en efficiëntie-oefeningen veranderen de relaties in de driehoek overheid-middenveld-burger.

Lees het artikel in bijlage hieronder.

Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in Momenten#13  - Een ander perspectief.