Draagkracht is geen toverwoord. Duidelijkheid vanuit een juridisch uitgangspunt. - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

steve_rhodes

item_right

Draagkracht is geen toverwoord. Duidelijkheid vanuit een juridisch uitgangspunt. - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Het woord ‘daadkracht’ wordt vaak gebruikt als toverwoord om aan bepaalde verplichtingen te kunnen ontsnappen. Een werkgever verwijst er weleens naar om te ontkomen aan kostbare ingrepen in zijn werklandschap, organisaties uit het jeugdwerk gebruiken het woord weleens om aan te geven waarom zij de inschrijving weigeren van een jongere met een handicap, een overheid gebruikt het begrip draagkracht om bepaalde onderwijshervormingen niet te moeten doorvoeren. Het is duidelijk dat het begrip soms wordt gebruikt om te verwijzen naar de beschikbaarheid van financiële middelen, maar even vaak draait het om tijd, inzet, organisatorische en papiermatige rompslomp en dergelijke.

Annelies d’Espallier is assistente aan de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht. Zij bereidt een doctoraat voor over redelijke aanpassingen.