Dubbelinterview Philippe Paquay en Jan Deduytsche, Leven met dezelfde bezorgdheid - het nieuwe totaalvoetbal - momenten #14

item_left

item_right

Dubbelinterview Philippe Paquay en Jan Deduytsche, Leven met dezelfde bezorgdheid - het nieuwe totaalvoetbal - momenten #14

Artikel

Demos tafelde met twee mannen, de ene geworteld in de sportsector, de andere verankerd in de jeugdsector of, meer specifiek, de jeugdwelzijns- sector. Philippe Paquay is sinds febru- ari 2014 administrateur-generaal van Bloso, het toekomstige agentschap Sport Vlaanderen. In 2016 fusioneert de afdeling Sport van het departe- ment CJSM immers met Bloso. Jan Deduytsche is coördinator van Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugwerkbeleid met kinderen en jongeren in maatschap- pelijk kwetsbare situaties. Beiden ontmoetten elkaar voor de eerste keer. We gingen samen op zoek naar raakpunten binnen twee sectoren, naar gedeelde uitdagingen en naar vernieuwde inzichten.

 

Tag(s): 

momenten