Een assistent,… evident? Persoonlijke assistentie in de vrije tijd. Willen is kunnen. Momenten #9

item_left

duofiets

item_right

Een assistent,… evident? Persoonlijke assistentie in de vrije tijd. Willen is kunnen. Momenten #9

Artikel

Een stijgend aantal personen met een beperking kan beroep doen op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Met een PAB krijgen mensen met een beperking (of hun wettelijke vertegenwoordigers) zelf de nodige middelen in handen en kunnen ze als werkgever de gewenste assistentie inrichten in hun eigen thuissituatie. Onderzoek toont aan dat een PAB leidt tot “een grotere vrijheid in en tevredenheid over de organisatie van de zorgverlening” (Breda, 2004) . In het algemeen leidt dit tot een kwaliteitsvolle leef- en werksituatie voor de persoon met een beperking en zijn assistent(en). Heeft een PAB ook een positieve impact op de vrijetijdsbesteding? We vroegen het aan drie budgethouders: Rik Huys, Crien Heyde en Ingrid Peetroons.