Een interactieve rol voor armen in het armoedebeleid? (2004)

item_left

item_right

Een interactieve rol voor armen in het armoedebeleid? (2004)

Artikel
Publicaties

Deze paper is een verkenning van de theorie van interactief beleid en biedt een definitie van doelgroepsturing. Het is een eerste poging tot plaatsing van de praktijk, waarin armen zich verenigingen met als doel invloed uit te oefenen op het armoedebeleid. Eén van de onderscheiden kenmerken van doelgroepsturing, de interactieve rol van armen in het armoedebeleid, wordt geïllustreerd. Het is voornamelijk een eerste aanzet tot de opbouw van een theoretisch kader om de participatie van armen aan het beleid te kaderen en te analyseren.