Een multimediale dialoog tussen blikken

item_right

Een multimediale dialoog tussen blikken

Artikel

Ambrosia’s Tafel is een vzw die werkt rond multimediale geletterdheid. De vzw zet duurzame trajecten op in scholen of wijken, met telkens een artistiek toonmoment als kroon op het werk. De vzw wil mensen hun mondigheid teruggeven door middel van nieuwe media en kiest er bewust voor om het principe van de literaire geletterdheid achter zich te laten. De doelgroep varieert: voornamelijk jongeren en kinderen, maar ook senioren, groepen wijkbewoners, mensen met een beperking, etc. Ambrosia’s Tafel ontstond als project in 2005 tijdens het Gentse Timefestival. De werking situeert zich in werkelijkheid op de snijlijn van bestaande lijnen: media-educatie, sociaal-artistiek werk, erfgoed, diversiteit, ...

Coördinator Paul Bottelberghs van Ambrosia’s Tafel schreef voor ‘Momenten’ een associatieve tekst rond de kernbegrippen uit de praktijk van zijn organisatie, ‘multimedia’, ‘blikken’ en ‘dialoog’. Emancipatie is voor Ambrosia’s Tafel niet langer een moeilijk woord, wél een heel simpel gevoel.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.