Een nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang: nieuwe kansen voor het inclusief beleid? - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

inclusieveopvangweb

item_right

Een nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang: nieuwe kansen voor het inclusief beleid? - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

In het jeugdwerk, het onderwijs, de kinderopvang, de sport- en de cultuursector nemen organisaties verdienstelijke initiatieven om hun werking toegankelijker te maken voor personen met een beperking. Maar ze komen hiermee slechts minimaal tegemoet aan de noden van deze doelgroep. Voor de regenbOog vzw bieden deze sporadische inclusieve maatregelen onvoldoende garantie voor een volwaardig burgerschap voor personen met een beperking. Inclusie van personen met een beperking is immers voor geen enkele van bovenstaande domeinen een kerntaak. Het is niet evident om de schaarse subsidies te herverdelen om tot inclusie te komen. De traditionele gehandicaptensector werkt ook hard aan inclusie, maar haar kerntaak blijft zorg. Het gevolg is dat de inclusie en daardoor ook het volwaardig burgerschap van personen met een beperking tussen schip en wal valt. 

De regenbOog vzw wil als vrijetijdszorgorganisatie de participatiekansen van personen met een handicap in de vrije tijd verhogen door synergieën te zoeken tussen sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, kinderopvang, kansarmoedebestrijding en gehandicaptenzorg. Omwille van de torenhoge schotten tussen deze beleidsdomeinen verloopt dit vaak moeizaam.

In dit opiniestuk pleiten we voor een horizontale aanpak, over de sectoren heen. De aanleiding is de opmaak van het nieuwe decreet buitenschoolse kinderopvang, en de vrees dat de noden van kinderen met een handicap uit gewone en kansarme gezinnen hierin opnieuw onvoldoende aan bod komen.