Een sterk verankerd en gedragen lokaal netwerk

item_left

item_right

Een sterk verankerd en gedragen lokaal netwerk

Artikel

(c) Jason Goodman op Unpslash 

Wat maakt dat een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie gedragen is binnen het lokaal bestuur? We hadden hierover in het najaar van 2021 twee diepgaande gesprekken.  In eerste instantie spraken we een beperkte groep trekkers van lokale netwerken uit Mortsel, Sint-Pieters-Leeuw, Oostende, Duffel en Dendermonde.  Een vervolggesprek met leidinggevenden/managers en een algemeen directeur uit Sint-Tuiden, Bilzen, Hoogstraten en Ronse, bood nog extra inzicht . 

In een eerste sessie met 5 netwerkregisseurs praatten we door over hun rol, hun bezieling en de resultaten die zij bereiken. Als netwerkregisseur investeer je in goede contacten met mensen in armoede, partnerorganisaties en de eigen collega’s (al dan niet uit andere diensten). Zij bepalen immers de ‘drive’ van het netwerk. Ideeën moeten kunnen broeden en kansen krijgen, ook los van beleidsbeslissingen van hogerhand. Maar om echt het verschil te maken is gedragenheid bij de leidinggevenden, het management en het politieke bestuur cruciaal. En gedragenheid komt niet vanzelf. Bezieling is één zaak. Je moet ook investeren in zichtbaarheid. Als netwerkregisseur bouw je niet enkel bruggen tussen organisaties maar ook binnen de verschillende bestuurslagen van je eigen organisatie.

In een tweede sessie ontmoetten we 3 leidinggevenden/managers en een algemeen directeur om met hen door te praten over deze thema’s. Prof. dr. Joris Voets die gespecialiseerd is in netwerking, begeleidde deze tweede sessie mee. Voor leidinggevenden en het management is het balanceren in complexiteit:  zoeken hoe de vrije ruimte – die een netwerk nodig heeft- te bewaren en tegelijk te verbinden met de beleidsplannen en een gerichtheid op het halen van resultaten. Bovendien is met de toename van netwerken (binnen het lokaal sociaal beleid, het vrijetijdsbeleid, de kinderopvang en de zorg,…) ook het afstemmen van de verschillende netwerken een belangrijke issue. Ten slotte stonden we stil bij de vraag naar de competenties nodig voor een netwerkfunctie? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plaats krijgt?

Het waren twee bijzonder boeiende gesprekken, opgetekend door Griet Bouwen die er voor ons de sterkste elementen uithaalde en ze ons teruggaf in haar unieke vertelvorm. Je kan ze elk op zich lezen, maar beter nog in samenhang.  Hieronder vind je beide gesprekken in bijlage. Verbinden, verwonderen, vertellen! bevat het relaas van de bijeenkomst met de netwerkregisseurs. Balanceren in complexiteit verhaalt over de bijeenkomst met leidinggevenden en managers.