Epiloog – Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als makers van cultuur

item_right

Epiloog – Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als makers van cultuur

Artikel

In dit nummer van Momenten gingen we op zoek naar inspirerende inzichten en praktijken rond actieve cultuurparticipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zij participeren beduidend minder aan cultuur, noch als ‘smakers’, noch als ‘makers’ van cultuur. Culturele competentie wordt immer gezien als één van de factoren die de deelname aan cultuur bepaalt: een gebrek aan culturele competentie zou een belemmering zijn voor het genieten van of het participeren aan culturele activiteiten. In de voorbije jaren was er dan ook, zowel in het cultuur- als onderwijsbeleid, veel te doen rond het opbouwen en stimuleren van cultuurcompetentie. Het competentieverhaal maakt zelfs de agenda uit van een van de werkgroepen van het Cultuurforum, die gedurende voorjaar 2010 inhoudelijke verdieping zullen geven aan de beleidslijnen van minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.