Experten in samen spelen. Het verhaal van de inclusieve speelpleinwerkingen. - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

inclusie_speelpleinjoepla

item_right

Experten in samen spelen. Het verhaal van de inclusieve speelpleinwerkingen. - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Inclusie is een druk gesolliciteerd thema in het jeugdwerk. Elke organisatie is er op een of andere manier mee bezig. Hoeveel jeugdorganisaties stellen niet in hun missie ‘er te zijn voor alle kinderen’? En is dat dan echt zo? Bereikt het speelpleinwerk alle kinderen? Het is geweten dat speelpleinwerkingen een divers publiek hebben. Maar het is onduidelijk wat dat concreet betekent voor kansengroepen. In dit artikel belichten we de projecten inclusieve speelpleinen. Met deze projecten verhoogden de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, in samenwerking met gespecialiseerde partners, hun inspanningen om speelpleinwerkingen inclusiever te maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Aan de hand van een expertisecentrum en een aanbod gratis procesbegeleidingen wil men meer werkingen overtuigen om te werken aan hun inclusief karakter. Maar is het wel een keuze om met het inclusief karakter van je organisatie bezig te zijn? Is het geen plicht? En zijn de effecten in het werkveld ernaar? Het speelpleinwerk is er nog niet. Maar waar zijn we wel al? We doen het verhaal… 

Bijlage(n):