Factsheet laagdrempelig sporten

item_left

item_right

Factsheet laagdrempelig sporten

Artikel

Onderzoeker Thomas De Bock maakte een factsheet over de wijze waarop onze sportfederaties vandaag inzetten op 'Sport Voor Allen'. Met deze term verwijzen onderzoekers naar een breedtesportbeleid voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, sociale achtergrond, fysieke beperking, enzovoort. 

(Lees verder onder de afbeelding)

Beeld: Stuart Grout - CC BY 2.0

Bevindingen

De Bock onderzocht hoe federaties prioriteiten leggen op 'Sport voor Allen'. Hij screende websites, aanvraagdossiers, beleidsplannen en jaarverslagen van federaties. Zijn conclusie is dat onze sportfederaties heel wat Sport voor Allen projecten aanbieden. Sterk vertegenwoordigd in de totale ‘mapping’ is de doelgroep jeugd. Maar hij maakt ook een belangrijke kanttekening: er zijn weinig projecten die zich richten op groepen met een lagere sociaal-economische status en op etnisch-culturele minderheden. De factsheet vind je hier.

Onderzoeksplatform sport

Dit project kadert binnen een opdracht van het onderzoeksplatform sport. Dat is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. In het kader hiervan verrichten onderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB  gedurende 5 jaar wetenschappelijk onderzoek in drie onderzoekslijnen: sportparticipatie, beleidsmonitoring en motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. In het kader van de onderzoekslijn beleidsmonitoring voert dit team een effectiviteitsmeting uit van drie beleidsfocussen uit het decreet betreffende de georganiseerde sportsector. Één daarvan is de beleidsfocus laagdrempelig sporten.