FORMAAT EN ALLOCHTOON JONGERENWERK ANNO 2012. OVER VANDAAG EN MORGEN.

item_left

meisjeswerking-jongeren-in-beweging

item_right

FORMAAT EN ALLOCHTOON JONGERENWERK ANNO 2012. OVER VANDAAG EN MORGEN.

Artikel

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en jongerencentra, ondersteunt zo’n 380 jeugdhuizen en jongerencentra in Vlaanderen. Sinds 2008 ondersteunt deze federatie ook een 50-tal allochtone jongerenwerkingen verspreid over Vlaanderen. Tijdens de studiedag ‘Allochtoon Jongerenwerk anno 2012: over vandaag en morgen’ schetste de federatie een stand van zaken over allochtoon jongerenwerk anno 2012 aan de hand van een bevraging van 23 jongerenwerkingen. In dit artikel geeft Gerd Vanmeenen van Formaat meer uitleg over de resultaten van deze bevraging en over de weg die de organisatie tijdens afgelopen 4 jaar aflegde inzake de ondersteuning aan allochtone jongerenwerkingen.