G-sport in topvorm - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

gsportintopvorm

item_right

G-sport in topvorm - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Sport voor mensen met een handicap (kortweg G-sport) komt de voorbije jaren prominenter in beeld binnen het Vlaamse sportlandschap. De G-sportfederaties ontwikkelden het exclusieve G-sportaanbod en ondersteunen reguliere partners. De provinciale sportdiensten maken via het decreet Sport voor Allen op bovenlokaal niveau werk van G-sportpromotie. De sportregio’s, de gemeentelijke sportdiensten, de G-sportclubs en de reguliere clubs met een G-werking proberen de drempels tot sportparticipatie voor sporters met een beperking op lokaal vlak te verlagen. En dan zijn er nog organisaties zoals ‘To Walk Again’ en ‘Special Olympics Belgium’, die sportieve ontmoetingen en projecten opzetten op maat van sporters met een fysieke of verstandelijke beperking. Kortom, tal van actoren staan garant voor een stevige dynamiek om het sportaanbod voor personen met een beperking uit te breiden en te vernieuwen. Getriggerd door deze ontwikkelingen schoof Momenten aan tafel bij Jessica Desmet, directeur van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport, en Paula Van Hovels, sporttechnisch coördinator van Vlaamse Atletiek Liga en verantwoordelijke voor de integratie van de G-sport. Met een blik op de achteruitkijkspiegel, schetsen ze de actuele ontwikkelingen van de ‘organisatorische’ integratie van de G-sport binnen het Vlaamse sportlandschap.