Gebrekkige steun aan mensen met handicap verhindert hun participatie. Burgerschap vereist duwtje in de rug. - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

philippe_leroyer

item_right

Gebrekkige steun aan mensen met handicap verhindert hun participatie. Burgerschap vereist duwtje in de rug. - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Personen met een handicap blijven in sterke mate ontgriefd van vrije tijd, werk en onderwijs. Ze hebben minder vrienden en verkeren vaker in armoede. “Tolerantie en rechten op papier volstaan niet voor volwaardige participatie. Een handicap vereist zorg op maat en instrumenten om het eigen leven in handen te nemen”, zegt burgerrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap). Ze slijpt vandaag de messen met een kritisch rapport over de Belgische toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.