Gecatalogeerd onder de noemer ‘sportparticipatie’

item_right

Gecatalogeerd onder de noemer ‘sportparticipatie’

Artikel

Samen met de sportsector voert de Vlaamse overheid een ‘Sport voor Allen’-beleid. Omdat dicht bij de woonplaats en in de eigen omgeving kunnen sporten en bewegen een succesfactor is voor sportparticipatie, is de lokale sportdienst dan ook de meest ideale speler om het Vlaamse beleid over die materie te implementeren op het lokale niveau. Dit naast het sporten in clubverband. Als concrete invulling van dit beleid dient elk lokaal sportbeleidsplan onder meer een hoofdstuk te bevatten over andersgeorganiseerde sporten en over diversiteit en toegankelijkheid. Het uitschrijven en uitvoeren van deze twee hoofdstukken zorgt er mee voor dat er permanente aandacht is voor het overtuigen van niet-sporters om dat wel te doen, en voor het betrekken van kansengroepen bij het lokale sportgebeuren.

Piet Van Der Sypt, medewerker sportparticipatie bij het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw), speelt in dit artikel open kaart. Hij geeft ons de zeven pijlers van het (voorlopig nog vage) begrip ‘sportparticipatie’ en werpt een blik op de plannen die omgezet worden in concrete realisaties. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.