Gent sportstad 2011

item_right

Gent sportstad 2011

Artikel

Sportstad of -gemeente van Vlaanderen is een initiatief binnen het participatiedecreet. De Vlaamse overheid geeft een gemeente of stad gedurende één jaar een incentive om, binnen het eigen sportbeleid, versterkt in te zetten op participatieverhoging en –verbreding. Gent mag deze titel als eerste claimen. Dit omdat de sportdienst van de stad Gent met haar projectaanvraag kon aantonen dat de nodige criteria al sterk vervat lagen binnen het doelstellingenkader van het eigen sportbeleidsplan. De titel gaat gepaard met €2 per inwoner van Gent aan subsidies. In totaal €400.000 dat geïnvesteerd zal worden in het wegwerken van participatiedrempels voor hoofdzakelijk de nu-niet-sportieveling.

Benieuwd naar de achterliggende acties, inzichten en (leer)processen spraken we met Erika Derweduwe, projectcoördinator Gent Sportstad, en Bieke Dobbelaere, coördinator buurtsport van de Sportdienst Gent. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.

Bijlage(n):