Het zelf van zelforganisaties

item_right

Het zelf van zelforganisaties

Artikel

In Vlaanderen en Brussel zijn er ruim 1800 plaatselijke verenigingen waarin mensen zich verzamelen op basis van een gemeenschappelijke etnisch-culturele identiteit. De onderzochte verenigingen geven zichzelf soms het etiket zelforganisatie. Dit wordt niet door iedereen gewaardeerd. De toevoeging ‘zelf’ duidt op de eigenschap dat deze verenigingen ontstonden en ook actueel ontstaan als autonome keuzes van mensen die in Vlaanderen beland(d)en als immigrant en in hun verdere ontwikkelingen, ook naar volgende generaties, hun etnisch-cultureel kenmerk als een cruciale factor in hun leven blijven stellen.

Dr. Bert Anciaux baseert zich in deze bijdrage op een doctoraatsonderzoek dat zich tussen 2009 en 2014 aan de VUB, vakgroep agogiek, ontwikkelde. Na een korte schets van het onderzoek krijgen we een greep uit de conclusies ervan. Het onderzoek beoogde een betere kennis van deze verenigingen, met bijzondere aandacht voor hun externe dimensie, namelijk de relaties met de vele en diverse actoren waarmee ze samenleven. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de potenties van de verenigingen, met de vaststelling dat ze heel wat onderbenutte positieve mogelijkheden dragen.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.