Hoe kan voetbal de wereld redden? – There Is An Alternative

item_right

Hoe kan voetbal de wereld redden? – There Is An Alternative

Artikel

Voetbal en bier. Machtige mannen in pak en veel corruptie. Maar behoort de tijd van de snobistische bondscoaches stilaan her en der tot het verleden? Journalisten die het casinokapitalisme toejuichen en koketteren met hun relatie met de ‘machtige mannen’ van het voetbal  in plaats van deze op hun onhebbelijkheden te wijzen, nemen alvast af in aantal. 

Vele organisaties achter de sport verdienen alleszins een veel positiever beeld. Men stelle vast, anno 2012: duizenden mensen, verspreid over de globe, zijn op een zinvolle wijze bezig met voetbal. In de eerste plaats vanuit de simpele drang naar amusement en entertainment; vervolgens als moment van zelfontplooiing en ten derde als model in functie van engagement en instrument ter emancipatie. Raf Willems toon ons in dit artikel hoe dat concreet in zijn werk gaat en rondt af met vier voorbeelden van hoe het zou moeten zijn.  

Lees het artikel in de bijlage hieronder.