Hoe sport de participatie van mensen met een beperking kan versterken

item_left

item_right

Hoe sport de participatie van mensen met een beperking kan versterken

Artikel

Het is belangrijk om als samenleving te streven naar gelijkwaardigheid, autonomie, non-discriminatie, participatie, redelijke aanpassingen en inclusie in de samenleving. Een hele boterham, maar vooral een hele belangrijke. Het beoefenen van sport valt daar ook onder. Mensen met een beperking hebben recht op de keuze om al dan niet aan sport te doen bij hen in de buurt. Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om sport te beoefenen, zonder discriminatie van welke aard dan ook en in de geest van de Olympische gedachte. Dit vereist wederzijds begrip in de geest van vriendschap, solidariteit en fair play.

Dit thema ligt Elizabeth Cans, master in de pedagogische wetenschappen, nauw aan het hart. Haar kleine zus heeft namelijk meervoudige beperkingen. Tijdens Cans’ studies orthopedagogiek stelde ze echter vast dat er over dit onderwerp nog te weinig onderzoek beschikbaar was. De ervaringen van haar zus leerden haar nochtans de positieve effecten van sport voor mensen met een beperking. In dit artikel zet ze voor ons uiteen hoe sport de participatie van mensen met een beperking kan versterken.

Lees het artikel in bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in 'Momenten 14 - Het nieuwe totaalvoetbal'.