Iedereen gelukkig ? – Een visie op sociale duurzaamheid in stadsvernieuwingsprojecten

item_right

Iedereen gelukkig ? – Een visie op sociale duurzaamheid in stadsvernieuwingsprojecten

Artikel

Eind 2003 sloot Samenlevingopbouw Gent vzw een convenant met de Stad Gent. Via dit convenant engageerde Samenlevingsopbouw zich om de participatie van bewoners te organiseren in de stadsvernieuwingsprojecten ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ en ‘Bruggen naar Rabot’. Er werd gestart in één wijk, in 2004 kwam er een tweede bij, en sinds 2007 wordt er in 3 wijken gewerkt aan de participatie van bewoners in de verschillende stadsvernieuwingsprojecten. 

Tom Dutry staat voor ons stil bij de manier van werken van Samenlevingsopbouw Gent, en moet toegeven dat de praktijk ver staat van het theoretisch model. Het oorspronkelijke traject werd verlaten om te werken met wat er was, vanuit een solide samenwerking met de verschillende wijkorganisaties. Uitgangspunt werd verduurzaming van de positieve effecten naar aanleiding van de stadsvernieuwing, en specifiek ‘sociale duurzaamheid’. Het stadsbestuur van Gent maakt al enkele jaren middelen vrij om initiatieven van haar burgers te valoriseren. De relatie lokale overheid – opbouwwerk is, na goed 6 jaar, “volwassen geworden”, zo geeft Dutry aan. We vroegen hem uit over de verduurzaming van de activiteiten van Samenlevingsopbouw Gent. Wat zijn de randvoorwaarden om die (sociale) duurzaamheid te realiseren?