Iedereen in de digitale kloof

item_right

Iedereen in de digitale kloof

Artikel

‘De digitale kloof’: de term klinkt velen onbekend in de oren. Nochtans geeft de beeldende metafoor een idee van wat de digitale kloof is. Het heeft ‘iets te maken met de digitale maatschappij’ en ‘het gaat om degenen die niet met de computer kunnen werken’. Onwillekeurig denkt men aan senioren die opgegroeid zijn in een analoge maatschappij. Het bezit van multimedia wordt ook vaak geassocieerd met welstand, wat zou betekenen dat mensen in kansarmoede zich daardoor aan de verkeerde kant van de kloof bevinden.

Laure van Hoecke van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid, een afdeling van LINC vzw, bepleit een minder naïeve benadering van het probleem van de digitale kloof. Het digitaal plan van minister Van Quickenborne, zo stelt ze, schenkt geen aandacht aan het verwerven van informatievaardigheden en aan het inschakelen van digitale media binnen de eigen leefwereld. Daarmee schiet het zijn doel voorbij. De digitale kloof treft niet alleen groepen aan de onderkant van de maatschappij. Dat maakt dat sociale, culturele en vrijetijdsorganisaties dagdagelijks worden geconfronteerd met ‘digitale kansengroepen’. Van Hoecke ziet ze als de ideale speler om ICT op een relevante manier in de leefwereld van mensen binnen te brengen. Ook hier een pleidooi voor een nieuwe benadering en een gericht transversaal beleid.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.