Inclusief en doelgroepspecifiek jeugdwerk – Van een of-ofverhaal naar een en-enverhaal

item_right

Inclusief en doelgroepspecifiek jeugdwerk – Van een of-ofverhaal naar een en-enverhaal

Artikel

Een courante discussie in het jeugdwerk gaat over de mogelijke betekenis van jeugdwerk voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen zoals allochtonen en mensen in armoede. Men stelt vast dat het Vlaamse jeugdwerk een middenklassefenomeen is geworden. Kinderen in armoede zijn slechts beperkt vertegenwoordigd in dit jeugdwerk en ook allochtonen, waaronder vele kinderen die toch hier zijn geboren, voelen zich in mindere mate aangetrokken tot het jeugdwerk. Ondanks de vele inspanningen om het mainstream jeugdwerk in Vlaanderen toegankelijk te maken, blijft het jeugdwerk maatschappelijke breuklijnen bevestigen. Sterker nog: een eenzijdige focus op inclusie kan zelfs contraproductief werken, omdat bepaalde doelgroepen op deze manier helemaal uit de boot dreigen te vallen. 

Vanuit die vaststellingen vertrekt het onderzoek van Tineke Van de Walle. Kort voor het symposium L!NT verdedigde ze met succes haar doctoraatsthesis ‘Jeugdwerk en sociale uitsluiting: de toegankelijkheidsdiscussie voorbij?’ aan de UGent. Hieronder lees je meer over haar openingslezing voor L!NT en haar thesisonderzoek. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.