Inclusief UiT - Willen is kunnen - momenten #9

item_left

heartsinharmony

item_right

Inclusief UiT - Willen is kunnen - momenten #9

Artikel

Het percentage mensen met een beperking of langdurige gezondheidsproblemen is verrassend groot. Als we ons beperken tot de bevolking tussen 15 en 64 jaar oud, komt de Vlaamse administratie Planning en Statistiek uit op tien à vijftien procent. Nog een frappante vaststelling: in meer dan één huishouden op vier verblijft iemand met een functiebeperking. 

Om participatie aan het cultuur- en vrijetijdsleven voor deze omvangrijke groep mensen te stimuleren, wordt de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in toegankelijkheidsvoorzieningen op allerlei locaties en evenementen. Een evolutie die absoluut verder moet worden gezet, maar dan graag met extra aandacht voor adequate informatie over het fysiek toegankelijke vrijetijdsaanbod – want die informatie is vandaag nog te fragmentarisch en niet altijd even kwaliteitsvol. 

Een slimme vrijetijdsagenda die het brede vrijetijdsaanbod filtert op fysieke toegankelijkheid moet hiervoor binnenkort soelaas brengen. De UiTagenda zal ruim worden verdeeld over diverse informatiekanalen dankzij een samenwerkingsverband tussen partners uit de cultuur- en welzijnsector (CultuurNet Vlaanderen, Demos, Enter en Intro). Het project werd mede mogelijk gemaakt door de vzw Hart voor Handicap en afficheert een duidelijke missie: zo veel mogelijk mensen met een mobiliteitsbeperking faciliteren om in alle autonomie een keuze te maken uit toegankelijke vrijetijdsactiviteiten.