Inclusieve voorstellingen. Goede praktijken bij de stadstheaters in Antwerpen, Brussel en Gent - Willen is kunnen - Momenten #9

item_left

voorstelling_met_doventolk

item_right

Inclusieve voorstellingen. Goede praktijken bij de stadstheaters in Antwerpen, Brussel en Gent - Willen is kunnen - Momenten #9

Artikel

Een open kunst- en cultuurhuis willen zijn is een evidentie. Streven naar inclusie, een must. Lasso, het Brussels Netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling, voert momenteel onder de noemer 'Brussels All Inclusive' een onderzoek naar inclusie/inclusieve voorstellingen. De bedoeling is om af te tasten waar de behoeften liggen in de sector van personen met een handicap en hoe de randvoorwaarden voor een geslaagd bezoek aan een cultuurhuis kunnen worden gerealiseerd.

De afgelopen twee jaren voerde Lasso ook een toegankelijkheidsscreening uit van de Brusselse culturele huizen en gemeenschapscentra in samenwerking met Toegankelijkheidsbureau vzw en Dēmos. Daarnaast werden er met Intro vzw en AnySurfer als partners diverse vormingsmomenten georganiseerd voor educatieve, communicatie- en onthaalmedewerkers. In 2008 was er ook een studiedag rond kunsteducatieve en publieksbemiddelende initiatieven voor personen met een handicap, en eerder dit jaar organiseerden we een brainstorm over dit thema.

Voor dit artikel gingen we eens horen hoe het inclusiedenken in de praktijk wordt omgezet. In het Vlaamse en Brusselse kunstenlandschap zijn er ondertussen een aantal spelers die hun eerste stappen voorbij zijn. Enkele onder hen kunnen zelfs een stevige staat van dienst voorleggen. Een relaas over het opzetten van een succesvolle podiumkalender voor een inclusief publiek, en het al dan niet met flair tackelen van hete hangijzers. Want voorstellingen ontsluiten en omkaderen is één ding, het doelpubliek ervoor doen warmlopen is een ander. Het Toneelhuis Antwerpen, het grootste Vlaamse stadstheater en koploper in dit debat, de Brusselse KVS en NTGent vertellen over inclusie en de drempels die ze daarbij ervaren.