Interculturaliteit en sport: een verhaal van geloofwaardigheid

item_right

Interculturaliteit en sport: een verhaal van geloofwaardigheid

Artikel

Interculturaliteit heeft een plaats verworven op de agenda van het Vlaamse sportbeleid, hetzij expliciet, hetzij impliciet binnen een breder discours van diversiteit en sociale inclusie. In 2006 werd het actieplan ‘Interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport’ gelanceerd. De sportsector werd uitgedaagd om stil te staan bij de sportparticipatie van etnisch-culturele minderen en hier beleidsacties rond te formuleren. In 2007 volgde het ‘decreet Sport voor Allen’ met diversiteit en toegankelijkheid als één van de speerpunten. 

Hakim Benichou, stafmedewerker netwerk jongeren, maakt die mooie woorden voor ons concreet. Hij legt in dit interview uit wat we mogen verstaan onder de ‘integrale aanpak’ in de sportsector en waar ze als belangenbehartiger op inzetten. Door aan te geven waar het goed gaat, geeft hij meteen ook aan waar er nog meer nodig om discriminatie op de sportvelden buitenspel te zetten.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.