Ja, ik speel niet mee. En de sport?

item_right

Ja, ik speel niet mee. En de sport?

Artikel

Tijdens L!NT, in de sessie ‘Ja, ik doe niet mee’ gingen academici en praktijkmensen met elkaar in gesprek over de dunne scheidingslijn tussen ‘inclusief’ en ‘exclusief’ binnen cultuur, jeugdwerk en sport. Dit vanuit de vaststelling dat heel wat mensen lid zijn van onze samenleving maar hieraan niet integraal kunnen, willen of mogen deelnemen. Is de indeling ‘regulier’ versus ‘doelgroepspecifiek’ sportaanbod nog zinvol binnen het brede sportveld? Of (her)bevestigen we opnieuw de schotten die als een breuklijn door onze samenleving lopen? En hoe slaan we bruggen om deze breuken te dichten?

Antwoorden op onze vragen vinden we in het gesprek tussen Momenten en Jeroen Scheerder en Hanne Vandermeerschen. Prof. Scheerder is hoofd van de onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, KULeuven. Vandermeeschen is onderzoeksassistente. In het gesprek zoomen we specifiek in op de Vlaamse sportpraktijk en -beleid. Het resultaat? Antwoorden, reflecties, kritische kanttekeningen, uitdagingen en kansen die het brede sportveld aanbelangen. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.