Kaas met gaten – Gelijke kansen in cultuureducatie?

item_right

Kaas met gaten – Gelijke kansen in cultuureducatie?

Artikel

Inge Van de Walle doorzwom de zee aan initiatieven die het Bamfordrapport teweegbracht. De Australische professor Anne Bamford deed namelijk onderzoek naar de mogelijkheden, knelpunten en strategieën voor meer effectieve cultuureducatie in Vlaanderen. Eén van Bamfords conclusies luidde dat door slechte cultuureducatie een kind ook voor altijd vervreemd kan worden van cultuur. Slechte educatie verzwakt de interesse in kunst en cultuur in plaats van deze te versterken en aan te moedigen, zoals educatie zou moeten. 

Gelijke kansen op het vlak van cultuureducatie staan al enkel jaren hoog op de agenda van zowel onderzoekers, beleidsmakers en betrokken organisaties in Vlaanderen. Bamford stelt vast dat het vaak ontbreekt aan weldoordachte uitgangspunten en heldere doelstellingen. Ook de sector van de cultuureducatie zelf is al jaren niet te spreken over het versnipperde beleid en is vragende partij voor een intersectoraal beleid. En nergens in de commissie of de klankbordgroep, zo haalde de Vlaamse Jeugdraad aan, wordt de stem van kinderen en jongeren gehoord. Het is wat het is: een kaas met gaten. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.