Kan iedereen een begeleidersrol opnemen in het jeugdwerk?

item_left

(c)chirojeugd_vlaanderen

item_right

Kan iedereen een begeleidersrol opnemen in het jeugdwerk?

Artikel

Omdat jeugdwerk een recht is voor alle kinderen en jongeren en omdat het jeugdwerk inzet op meer gelijke mogelijkheden voor alle kinderen en jongeren gaan steeds meer organisaties op zoek naar manieren om jongeren via een andere weg toe te leiden naar een begeleidersrol in het jeugdwerk. Dit artikel op de website van de Ambrassade probeert een overzicht te geven van al deze alternatieve wegen in de vorm van tussentrajecten, voortrajecten en parallelle trajecten. 

(c)chirojeugd_vlaanderen

De voortrajecten richten zich op jongeren die het jeugdwerk niet kennen zoals de cursus startanimator van Tumult of de nieuwkomersdriedaagse van JES. 

Voor sommige jongeren is het een te grote stap om onmiddellijk deel te nemen aan een geattesteerde cursus animator, hoofdanimator en instructeur. Daarom organiseren sommige jeugdwerkorganisaties extra vormingen die als tussenstapje naar een geattesteerde cursus kunnen dienen. Deze ‘tussen’-vormingen hebben het doel om jongeren te motiveren om de stap te zetten naar geattesteerde cursussen. JES organiseert zo assist-animatorcursussen, JES en Tumult organiseren ook animastertrajecten. Deze vorming situeert zich tussen de geattesteerde animatorcursus en de geattesteerde hoofdanimatorcursus.

Voor jongeren bij wie het niet mogelijk is om alle competenties voor het attest animator te behalen, ontwikkelden verschillende jeugdwerkorganisaties een co-animator cursus. Op de website van Konekt geven ze meer uitleg bij het traject. Ondertussen schreven ze ook samen met het hele jeugdwerk een visie rond deze trajecten co-animator die je ook onderaan deze pagina kan raadplegen.