Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs

item_right

Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs

Artikel

De directie Sport van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte begin 2009 in samenwerking met de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het (pilot)project ‘(Maatschappelijke) participatie allochtone vrouwen in de sport’. Het doel van het project was om meer niet-westerse allochtone vrouwen te betrekken bij (vrijwilligers)werk in sportverenigingen en tevens de emancipatie en maatschappelijke participatie van vrouwen met een niet-westerse etnische achtergrond te bevorderen. 

De pilot was vooral gericht op het ontwikkelen van handvatten en instrumenten voor het succesvol werven en ondersteunen van vrouwen uit niet-westerse etnische minderheidsgroepen met een geringe maatschappelijke participatie, voornamelijk eerste generatie islamitische vrouwen. Agnes Elling, Marcia De Jong en Ester Wisse maken in dit artikel een evaluatie van het stimuleringsproject.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.