Leven met dezelfde bezorgdheid. Demos sprak met Philippe Paquay en Jan Deduytsche

item_left

Leven met dezelfde bezorgdheid. Demos sprak met Philippe Paquay en Jan Deduytsche - Het nieuwe totaalvoetbal - Momenten #14

item_right

Leven met dezelfde bezorgdheid. Demos sprak met Philippe Paquay en Jan Deduytsche

Artikel

Demos tafelde met twee mannen, de ene geworteld in de sportsector, de andere verankerd in de jeugdsector of, meer specifiek, de jeugdwelzijnssector. Philippe Paquay is sinds februari 2014 administrateur-generaal van Bloso, het toekomstige agentschap Sport Vlaanderen. In 2016 fusioneert de afdeling Sport van het departement CJSM immers met Bloso. Jan Deduytsche is coördinator van Uit De Marge vzw, het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdwerkbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Beiden ontmoetten elkaar voor de eerste keer. We gingen samen op zoek naar raakpunten binnen twee sectoren, naar gedeelde uitdagingen en naar vernieuwde inzichten.

Lees het artikel in bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in 'Momenten 14 - Het nieuwe totaalvoetbal'.