Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt

item_left

item_right

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt

Artikel

De term innovatie werd populair in de naweeën van de zware economische crisis van de late jaren 1970. Wie aan innovatie denkt, denkt bijna automatisch aan technologische vernieuwing, slimme ingenieurs en jonge ondernemers met branie. Toch bestaat er ook zoiets als sociale innovatie. Hoewel Europese en Vlaamse beleidsmakers het slechts sinds enige jaren over sociale innovatie hebben, is het begrip allesbehalve nieuw. Integendeel, het bestaat al meer dan tweehonderd jaar.

Stijn Oosterlynck, stadsocioloog en docent aan de Universiteit Antwerpen, geeft in dit artikel mee wat sociale innovatie moet zijn. Hij schetst het historische kader van het begrip en geeft twee observaties van intitiatieven die er actief aan meewerkten. Als we het hebben over sociale innovatie kan dit volgens Oosterlynck namelijk best gebeuren met respect voor de geschiedenis van de term en praktijk. Anders wordt de term betekenisloos: een lege doos waarop iedere politieke strekking haar eigen belangen en ambities projecteert. Bij wijze van conclusie formuleert hij een aantal concrete adviezen voor middenveldorganisaties en beleidsmensen die met sociale innovatie aan de slag willen.

Lees het artikel in bijlage hieronder.

Dit artikel werd gepubliceerd in 2015 in Momenten#13  - Een ander perspectief.