Meer bewegen voor een meer gelijke gezondheid

item_right

Meer bewegen voor een meer gelijke gezondheid

Artikel

De gezondheid van de gemiddelde Vlaming gaat achteruit. In zowat alle geledingen van de maatschappij wordt bewegingsarmoede vastgesteld, maar die tendens is nog duidelijker voor kansengroepen. Er is sprake van een heuse gezondheidskloof. Meer nog, eentje die maar blijft toenemen. Gezondheid verloopt volgens een ‘sociale gradiënt’: hoe lager je sociale positie, hoe slechter je gezondheid. Wie onderaan de sociale ladder staat, sterft gemiddeld drie tot vijf jaar vroeger dan mensen die op de bovenste sporten staan. Hoe vallen die verschillen in gezondheidstoestand tussen armen en niet-armen te verklaren? En wat kunnen we eraan doen?

Demos ging hiervoor op gesprek met Bruno Buytaert van VIGeZ. Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Wij gingen na vanuit welke visie op gezondheidspromotie ze onder meer inzetten op beweging bij mensen in armoede. 

Lees het artikel in de bijlage hieronder.